Wizyty położnej po porodzie

1. Opieka nad matką i dzieckiem:

* edukacja zdrowotna oraz opieka nad kobietą w okresie połogu
* pomoc i wsparcie w czynnościach pielęgnacyjnych i opieką nad noworodkiem.

2. Kąpiel noworodka:

* pomoc przy pierszej kąpieli noworodka,
* nauka i rady związane z pielęgnacją noworodka,